Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.) (Търново и Орлеан).


Младенов, Момчил (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.) (Търново и Орлеан). Сб. от Осми международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. (Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа). Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, т. VІІІ, с. 593-606 ISBN 954-524-339-2 (T8)


 съпоставят се аспекти от почитането на свети мощи във Средновековна България и Франция
  Статия
 поклонницество, Търново, манастири


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9951
 Момчил Младенов

1. Маринов, К. Търново като свещен град през късното Средновековие. - В: сб. Търновска книжовна школа. Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Т. 10. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 700, бел. 12.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/