Калояновият пръстен.


Младенов, Момчил (2005) Калояновият пръстен. В: Одринската битка от 1205 година. Съст. и ред. В. Гюзелев. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, с. 75-84. ISBN 954-07-2143-1. COBISS.BG-ID 1043340772


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9950
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/