Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение


Симеонова, Катя (2004) Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение Велико Търново


 Обособяват се критерии за диагностициране ниво на развитие на фините двигателни умения и се анализират възможностите на технологичното обучение в това отношение в 1.-4. клас.
  Доклад
 фини двигателни умения, технологично обучение
 Издадено
  995
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/