Император Йоан VІІ Палеолог (1390 г.) и българските земи.


Младенов, Момчил (2005) Император Йоан VІІ Палеолог (1390 г.) и българските земи. Епохи, 2003, (2005), ХІ(1-2), с. 189-196. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1181287396


 Изказва се хипотеза за пребиваването на византийския император във Видин
  Статия
 Видинско царство, османско завоевание


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9948
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/