Един дунавски град на цар Иван Срацимир.


Младенов, Момчил (2004) Един дунавски град на цар Иван Срацимир. Сб. Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения Варна, 16–17 май 2003 г. Ред. С. Панова, В. Вълканов, В. Лозанова. Варна: АСИ, 2004, с. 355–361. ISBN 954-9336-02-6


 разглеждат се данните на една военна карта от 1388 г.
  Статия
 Видинско царство, османско завоевание


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9947
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/