Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1.


Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново


 Being teacher educators who help future history teachers gain practical teaching experience we strive to be as useful to the student teachers as possible. Thus the present paper aims at assisting the young pedagogues to gain professional insights into the communication problems they face during their teaching practice.
  Статия
 communication, communication competence, non-verbal signals, teacher, teaching practice, problem


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9941
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/