Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2.


Симеонова, Юлия (2016) Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2. В. Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9939
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/