Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8.


Симеонова, Юлия (2015) Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8. Шумен


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9938
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/