Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0.


Симеонова, Юлия (2014) Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0. София


 Учебниците на проф. Румяна Кушева проправиха новите пътеки в областта на историческото образование по посока на неговата модернизация. Те са съвременния отговор на новите предизвикателства, свързани с обучението по история. Акцентът се поставя върху отразяването на живота, бита, религията, културата, духовността на човека и връзката с политическото и икономическото устройство на обществото.
  Статия
 Румяна Кушева, училищен учебник, историческо образование, модернизация


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9936
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/