Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8.


Симеонова, Юлия (2014) Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8. Шумен


 The study focuses on teachers who worked in the late nineteenth century in one of the elite schools of Tarnovo – the State Male High School "St Cyril". Based on the annual report of school, 1897/98 academic year, it makes an attempt to reveal the social profile of teachers. The study analyses several key indicators: number of teachers, gender, age, birthplace, marital status, education, degree of skills, and etc.
  Статия
 social profile, education, teachers, statistical information


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9935
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/