Ю. Симеонова и др. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес) – сборник, посветен на 130 години модерна българска държавност и 60-годишнината на проф. дин Иван Стоянов, ВТУ, 2009, с. 359-368.


Симеонова, Юлия (2009) Ю. Симеонова и др. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес) – сборник, посветен на 130 години модерна българска държавност и 60-годишнината на проф. дин Иван Стоянов, ВТУ, 2009, с. 359-368. В. Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9931
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/