Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация – сборник, посветен на 130 г. от Руско-турската война и Освобождението на България, ВТУ, 2009, с. 246-252.


Симеонова, Юлия (2009) Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация – сборник, посветен на 130 г. от Руско-турската война и Освобождението на България, ВТУ, 2009, с. 246-252. В. Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9930
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/