Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието. Сб. от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 2004 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2005, т. I, с. 247-254. ISBN 954-775-514-5. COBISS.BG-ID 1045835236


Симеонова, Катя (2005) Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието. Сб. от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 2004 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2005, т. I, с. 247-254. ISBN 954-775-514-5. COBISS.BG-ID 1045835236 Велико Търново


 Вниманието се фокусира върху основни социални промени и ценности, въплътени в и породени от технологията като човешки феномен.
  Доклад
 технология, ценности, образование
 Издадено
  993
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/