Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204


Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново


 Статията разглежда отдавна и широко дискутиран проблем- личността и действията на българския владетел Владимир (889-893), чието име се свързва с опит за езическа реакция срещу наложената от неговия баща и предшественик княз Борис официална християнска религия и църква. Авторът анализира наличните писмени свидетелства за въпросните събития, като поддържа критична и скептична позиция относно частичните сведения за антихристиянски действия от страна на княз Владимир. В заключение авторът отбелязва, че достигналите до нас свидетелства имат по-скоро характера на легенда под силно църковно влияние и представят твърде едностранчиво политиката на наследника на княз Борис.
  Статия
 княз Борис I, Владимир-Расате, покръстване, езическа реакция
 Издадено
  9924
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/