Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620


Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620 Велико Търново


 Статията разглежда аспекти на образа на войната и воюването в късносредновековни ръкописи от британски колекции в Оксфорд, Кеймбридж и Лондон (Британска библиотека). Авторът се спира на образа на обсадите, на въоръжението, като отделя внимание и на ранни изображения на огнестрелни оръжия. В допълнение, статията представя образа на рицарите и на незнатните войни в изследваните илюстровани ръкописи. В заключение авторът отбелязва важната роля на илюстрованите манускрипти в изграждането на пълнокръвен и ясен образ на войната и воюването в периода XIV-XVI в.
  Статия
 Илюстровани готически ръкописи, миниатюри, въоръжение, огнестрелни оръжия, обсади.
 Издадено
  9922
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/