Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители. – Педагогика, 2003, (12), с. 46-56. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1162585316


Симеонова, Катя (2003) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители. – Педагогика, 2003, (12), с. 46-56. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1162585316 София


 В статията се обобщава експериментална дейност за изследване на проблемно-субектно пространство в процес на обучение.
  Статия
 проблемно-субектно пространство
 Издадено
  991
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/