Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности. – В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина - училище. Велико Търново: Слово, 2004, с.93-101. ISBN954-439-803-1


Симеонова, Катя (2004) Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности. – В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина - училище. Велико Търново: Слово, 2004, с.93-101. ISBN954-439-803-1 Велико Търново


 На фона на фактори за криза и общите реакции на децата във връзка с нея, се оценяват възможности на технологични дейности - продуктивни материални дейности, които могат да подпомогнат възстановяването на детската психика след травмиращи я събития.
  Статия
 травмиращи събития, деца, технологични дейности
 Издадено
  989
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/