Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581


 Докладът представя село Бръшлян като жива история за чудодейната сила на българския дух и съхранената традиция през вековете. Архитектурно-историческият резерват с. Бръшлян популяризира културното наследство на България, а неговите културно-исторически паметници са живата история, която днес се предава на поколенията. Сърмашик, днес село Бръшлян е бунтовно селище, чието население е преминало през почти всички важни събития, случили се през различните епохи по тези места. Докладът разкрива село Бръшлян като дестинация на културно наследство и културен туризъм, човешки оазис сред красивата странджанска природа и неговите мистерии.
  Доклад
 Сърмашик, АИР с. Бръшлян, културно-историческо наследство, културен туризъм, странджанска природа, туризъм, география


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9886
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/