Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581


 Докладът представя единствения музей на солта в България и Източна Европа, специализиран за производство на сол чрез слънчево изпарение на морска вода. Докладът е носител на живата родова памет за Марко Баджев – анхиалски солар, неговите спомени и снимки, пропити с мириса на солта. Музеят на солта е запазил автентичната атмосфера на миналото и е включен в 100 –те национални туристически обекти.
  Доклад
 музей на солта, Поморие, анхиалски солар, 100 национални туристически обекти, ганиди, тигани, лавут, стимос, анхиалска технология, фокенска технология, „зреене” на солта, бялото злато


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9885
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/