Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73


Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73 ISBN 978-07-2145-8


 https://www.academia.edu/5119418/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_Eastern_Cults_worshipped_in_the_Roman_Army_of_Moesia_Inferior_._%D0%92_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE._%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8_II._%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2005_61-73
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9876
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/