За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149


Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149 ISBN 978-954-524-508-4


 https://www.academia.edu/5124431/%D0%97%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B2_Nicopolis_ad_Istrum._Societas_classica._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_2006_141-149
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9875
 Олег Александров

3. Tomas, Agnieszka. Inter Moesos and Thrace. Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD) (Archaeopress Roman Archaeology, 14). Oxford, Archaeopress Publishing Ltd., 2016. ISBN 978 1 78491 369 4

2. Tomas, A., Lemke, M. The Mithraeum at Novae Revisited. - In: In Fines Imperii Romani (Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata). Varsaviae, 2015, 227-247. ISBN 978-83-61376-46-0

1. Шаранков, Николай. Посвещение на Митра от Никополис ад Иструм. Археология, год. 54, 2013, кн. 2, 38-56. ISSN 0324-1203

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/