Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296


Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296 ISBN 978-954-524-663-0


 https://www.academia.edu/5124448/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F._Societas_Classica._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%86%D0%86_1_._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_2008_284-296
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9873
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/