Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76


Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76 ISBN 978-954-773-124-0


 https://www.academia.edu/5119344/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC_Votive_Inscription_of_the_Roman_Soldiers_Discovered_within_the_Basin_of_Cherni_and_Beli_Lom_Rivers_._%D0%92_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_V_._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2008_67-76
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9872
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/