Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93


Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93 ISBN 978-954-524-713-2


 https://www.academia.edu/5119275/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_The_Ancient_History_of_the_Bulgarian_Lands_in_History_and_Civilization_Student_s_Book_%D0%B2_%D1%81%D1%8A%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%94._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_._%D0%92_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5_%D0%86%D0%86%D0%86_._%D0%92._%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_2009_79-93
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9870
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/