За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63


Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63 ISBN 978-954-577-588-8


 https://www.academia.edu/6075420/%D0%97%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F._-_%D0%92_%D0%9E%D1%82%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_._%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_2011_55-63
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9865
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/