За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345


Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345 ISBN 978-954-524-776-7


 https://www.academia.edu/5119255/%D0%97%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5_The_Destiny_of_Roman_Military_Camps_During_Late_Antiquity_and_the_Early_Middle_Ages_._%D0%92_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5_%D0%86V_._%D0%92._%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_2011_327-345
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9862
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/