Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73


Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73 ISBN 978-954-524-844-3


 https://www.academia.edu/5119236/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D1%81._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_New_Observations_Concerning_the_Fortress_near_Polsko_Kosovo_%D0%B2_%D1%81%D1%8A%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%94._%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_._%D0%92_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5_V_._%D0%92._%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_2012_53-73
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9861
 Олег Александров

1. Tomas, Agnieszka. Inter Moesos and Thrace. Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD) (Archaeopress Roman Archaeology, 14). Oxford, Archaeopress Publishing Ltd., 2016. ISBN 978 1 78491 369 4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/