Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. – В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180


Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. – В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180 ISBN 978-954-400-689-1


 https://www.academia.edu/5119200/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D1%82_%D1%81._%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_Ancient_Dial_From_Sadina_Popovo_District_._%D0%92_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B8_%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5_V%D0%86_1_._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80_2012_165-180
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9860
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/