Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация


Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация Велико Търново


 Изтъкват се неизползвани предимства на технологичното обучение за подпомагане адаптирането на децата към училището.
  Статия
 адаптация, технологично обучение
 Издадено
  983
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/