Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация. – Сб. "Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание". Велико Търново, 2003, с. 196-209. ISBN 954-736-085-X. COBISS.BG-ID - 1041480676


Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация. – Сб. "Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание". Велико Търново, 2003, с. 196-209. ISBN 954-736-085-X. COBISS.BG-ID - 1041480676 Велико Търново


 В статията се изтъкват неизползвани предимства на технологичното обучение за подпомагане процеса на адаптация на децата към началния училищен етап.
  Статия
 адаптация, технологично обучение
 Издадено
  983
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/