Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438.


Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София


 Извори по темата с коментари.
  Статия
 история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9814
 Пламен Павлов

1. Добрев, Петко. Неизвестното в известното. Силистра, 2012, с. 119, 120.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/