Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178.


Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново


 За българското културно влияние и участие в духовния живот на Молдова.
  Статия
 Молдова, Сучава, Григорий Цамблак, митрополит Дамян, митрополит Теоктист, Стефан Велики


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9813
 Пламен Павлов

1. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 782.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/