Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.).


Павлов, Пламен (2000) Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.). София


 Синтезиран обзор на българската история.
  Книга
 
 Издадено
  9811
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/