Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69.


Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново


 За позициите на Второто българско царство на север от Дунав, вкл. политиката към кумани, руси - бродници, Унгария.
  Статия
 Второ българско царство, кумани, Асеневци, Калоян, Иван Асен II


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9810
 Пламен Павлов

9. Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, изд. "Пропелер", 2018, 173.

7. Иванов, Вл. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние в земите по Долния Дунав в края на XIII в.– Studia Balcanica, 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. София, 2017, с. 134 - бел. 26.

8. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 92.

6. Иванов, Вл. Борбата за политическо и конфесионално влияние над земите по Долния Дунав /1270-1321 г./.– Поломието: находки, събития, личности. В. Търново, 2015, с. 761

4. Грек, И. Ф., Н. Д. Руссев. 1812. Поворотный год в истории Буджака и "задунайских переселенцев". Кишинев, изд. P. P. "Stratum plus", 2011, с. 130.

5. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 413.

3. Руссев, Н. Д. На грани миров и эпох. Кишинев, 1999, с. 224.

2. Руссев, Н. Д. Болгаро-молдавские контакты на Нижном Дунае (вторая половина XIV в.).– Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chisinau, „S.Ş.B.”, 1998, с. 62, бел. 26.

1. Руссев, Н. Някои проблеми на изучаването на средновековната българска материална култура в междуречието на Дунав и Днестър.– Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 4, 1995, с. 112 - бел. 30.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/