Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177.


Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра


 Бележки за историческата роля на малко известни личности от българската история, вкл. вождове на печенези, халиси и кумани.
  Статия
 Добруджа, Византия, печенези, кумани, халиси, Татуш, Лазар, Сот


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9809
 Пламен Павлов

3. Валериев, Й. Средновековни бронзови амулети конници на Долния Дунав (XI-XII в.).– Добруджа, т. 30, 2015, с. 378.

2. Валериев, Й. Още за византийско–куманската война от 1148 г.– България в световното културно наследство (Материали от Третата национална конференция "Пътуване към България", 2012). Шумен, 2014, с. 430.

1. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/