Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71.


Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София


 Обзор и обща характеристика на българските общности в чужбина.
  Статия
 българи в чужбина


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9804
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/