Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. ISBN 954-924-284-1


Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. ISBN 954-924-284-1 В. Търново


 Опит за идентификация на осем представители на българския елит, изобразени в миниатюра от Венецианския псалтир на император Василий II.
  Статия
 Венециански псалтир, Василий II, Пресиан II, Алусиан, Арон, Кракра, България, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9803
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/