Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). ISBN 954-01-0281-2


Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). ISBN 954-01-0281-2 София


 Учебник за кандидат-студенти.
  Учебник / Учебно помагало
 история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  9798
 Пламен Павлов

2. Vasilcin, J. Dugadjaji ud istorijata na balgarete i na balgarete - palcene, kn.I. Timisoara, 2013, s. 189. (на литер.норма на бълг. език, възприета от банатските българи)

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/