За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 
  Статия
 история на България, османци, българи, турци, Византия, Балкани


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9797
 Пламен Павлов

1. Ковачев, Г., Ив. Русев. Света гора Сливенска. В. Търново, "Фабер", 2001, с. 189.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/