Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16.


Павлов, Пламен (1992) Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16. София


 
  Статия
 Сергий, Мартин, коместабъл, "Тцасимпакс", протостратор


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9796
 Пламен Павлов

4. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 414.

2. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

3. Игнатов, В. Цар Калоян. София, "Военно изд.", 2007, с. 113.

1. Билярски, Ив. Институциите на средновековна България. София, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 1998, с. 406 /в осн. литература/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/