Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-402-047-0


Павлов, Пламен (1999) Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-402-047-0 София


 Второ допълнено издание.
  Книга
 история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9793
 Пламен Павлов

8. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 80.

7. Каменова–Борин, А. Чипровската света обител "Св. Иван Рилски".– Търновска книжовна школа, т. 10, 2015, с. 742.

5. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. I, София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 366 /в осн. литература/.

6. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. II, София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 226 /в осн. литература/.

4. Nasta istorija / Istoria noastra (red. N. Markov). Timisvar, 2013, s. 47 (на писмената норма на бълг. език, възприета от банатските българи).

3. Станков, В. Средновековният град Цепина през XII - XIV в. Пловдив, 2011, с. 135.

2. Комсалова, Р. Съдбата на културно-духовния елит на Втората българска държава.– Търновска книжовна школа, т. 8, 2007, с. 496 - 498 - бел. 28, 40, 47 и сл.

1. Savvides, A. - In: Medieval Prosopogrphy, Volume 20, 1999, p. 213-215.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/