Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. ISBN 954-9866-23-8


Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. ISBN 954-9866-23-8 София


 Пособие за ученици и кандидат-студенти.
  Учебник / Учебно помагало
 история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9791
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/