60 години от укрепването на националистите в Тайван


Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван Сборник трудове: „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., Отг.ред. проф.д.ф.н. И.Харалампиев. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2009 г., стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2


 
  Доклад
 Тайван, Гуоминдан


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9777
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/