60 години от укрепването на националистите в Тайван


Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван Сборник трудове: „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., Отг.ред. проф.д.ф.н. И.Харалампиев. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2009 г., стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2


 
  Доклад
 Тайван, Гуоминдан


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9777
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/