Ролята на Япония в Югоизточна Азия


Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)


 
  Доклад
 Япония, Югоизточна Азия, икономика, политика


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9772
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/