Регионални интеграционни обединения


Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)


 
  Учебник / Учебно помагало
 икономическа интеграция, регионализъм


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9740
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/