Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи


Тодорова, Пенка (2003) Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи Сб."Дни на науката 2003"на Съюз на учените-кл.В.Търново


 Представя се нов подход в работата на домовете за медико-социални грижи за деца-създаването на мултидисциплинарни екипи и изработването на индивидуални педагогически проекти за всяко дете.
  
 ранно детство,грижи
 
  974
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/