Източна Азия: икономика и политика


Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)


 
  Монография
 Източна Азия, икономика, икономическа интеграция, политика


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  9739
 Илиян Матеев

2. Dandolov, D., INDOCHINA: 20-21 CENTURY. BG: V.T.: Faber Publishers. 2019. 132 p. ISBN: 978-619-00-0928-3 (цитирания на страници 54, 87 и 96)

1. Попов, Н. Политикогеографски особености на лузофонските държави. // Геополитика & геостратегия, 2010, № 3, с. 133-147, ISSN: 1312-4579 (print), (COBISS.BG-ID 1121872612), цитиране на стр.145

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/