Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона


Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4


 
  Монография
 Източна Азия, икономика


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9737
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/