Религиозният живот по българските земи и неговото духовно излъчване. – К. Рижов. Кой кой е в световната религия. В. Търново, “Абагар”, 2011, 678 – 694. ISBN 978-954-427-914-1


Павлов, Пламен (2011) Религиозният живот по българските земи и неговото духовно излъчване. – К. Рижов. Кой кой е в световната религия. В. Търново, “Абагар”, 2011, 678 – 694. ISBN 978-954-427-914-1 В. Търново


 Религиозният живот по българските земи.
  Част от книга / Глава от книга
 България, праистория, траки, християнство


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  9735
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/