Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст


Тодорова, Пенка (2003) Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст Сб.Межд.научна конф."Равен шанс в образованието и социална интеграция"Пловдив,с.122-127


 Необходимо е ранно диагностициране на специфични образователни потребности и диференцирана образователно-възпитателна дейност.
  
 деца,ранно детство,
 
  973
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/