Sedentaires et nomades fase a l’idee de la mer.- Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V(2). C., 2006, 263-270 (в съавт. В. Тъпкова-Заимова).


Павлов, Пламен (2006) Sedentaires et nomades fase a l’idee de la mer.- Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V(2). C., 2006, 263-270 (в съавт. В. Тъпкова-Заимова). София


 Отношенията на България с номадските народи.
  Статия
 българи, номади, печенези, узи, кумани, Северно Черноморие
 Издадено
  9718
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/